Pääsivu   Sensuuri   Sotasensuuri   Ruotsi vaati Pohjois-Suomea v. 1918   1920-luku   1930-luku


Vaiettu historia

Tietyistä historiallisista aiheista historioitsijat, yliopistot, koulut, hallitus, puolueet ja muu yhteiskunta vaikenevat, jopa täydellisesti, sataprosenttisesti. Myös Suomessa ilmestyvät historialehdet sensuroivat joitain historiallisia tapahtumia, esimerkiksi Tanskassa toimitetut ja suomeksi käännetyt historialehdet järjestelmällisesti jättävät kertomatta tietyistä historian tapahtumista. Esimerkiksi seuraavista.
Sotasensuuri     Suomalaisperäisiä sukuja, 1918 etninen puhdistus ym.      Vanhoja vaiettuja asioita: piikkilangalla aidattu Espoon koulu 1908 ym.

Pohjois-Euroopan maat eivät ole kuuluja sananvapaudestaan. Ilmeisesti niissä on samantyyppinen "vaiettujen aiheiden" sensuuri kuin Suomen tiedotusvälineissä. Sensuuria tukevat hallitukset ja niiden käskemänä koululaitos ja yliopistot. Katsokaapa kertovatko ne seuraavista aiheista mitään.

Seuraavassa linkissä kierretään Suomen tiedotusvälineiden sensuuria lukemalla ulkomaista sanomalehteä :

Daily Mail -lehti: sota-ajan Ruotsi salli saksalaisten käyttää rautateitään Norjan valtaamiseksi

Seuraavat kommenttien lauseet on lainattu englantilaisen Daily Mail -lehden nettisivuilta - kommentit eivät sinänsä välttämättä edusta lehden virallista linjaa, mutta lehti on ne hyväksynyt nettisivuilleen. Ruotsin rautatieyhtiö auttoi natsi-Saksaa voittamaan Narvikin taistelun huhtikuussa 1940 kuljettamalla saksalaisia sotilaita junissaan taistelualueelle. Sekä muutenkin tukemalla Saksaa Norjan valtaamisessa. Narvikilainen lehtimies Espen Eidum tutki aihetta kolme vuotta Norjan, Ruotsin ja Saksan arkistoissa selvittääkseen taistelua ja Norjan valtausta. Hän julkaisi kirjan The Blood Track, joka valaisee asiaa. Sodan aikana Ruotsin rautateitä pitkin kulki Eidumin laskelmien mukaan vähän yli miljoona saksalaista sotilasta, lähes 100.000 rautatievaunussa.

Daily Mail-lehden lukijan kommentti

Daily Mail-lehden lukijan kommentti

Daily Mail-lehden lukijan kommentti

Daily Mail-lehden lukijan kommentti

Daily Mail-lehden lukijan kommentti

Daily Mail-lehden lukijan kommentti

Source: www.dailymail.co.uk/news/article-2154901/Neutral-Sweden-allowed-Nazis-use-railways-occupy-Norway--transfer-Jews-death-camps-new-book-claims.html, reader's comments on newspaper's website

Englantilaislehden lukijan kommentteja, WW2, Neutral Sweden allowed Nazis to use their railways to occupy Norway [..] :

Jostain syystä suomenkielinen Wikipedia ei kerro Ruotsin rautateiden osuudesta Narvikin taisteluun mitään: fi.wikipedia.org/wiki/Narvikin_taistelu (helmikuu 2015). Noudattaako sekin Suomen median sensuuria? Koko Suomen media on täysin vaiennut Eidumin kirjasta. Myös historioitsijat ja yliopistot, poliitikoista puhumattakaan sensuroivat aihetta.

Suomen media ei näistä asioista kerro. Suomen TV:n, sanomalehtien, aikakauslehtien ja historialehtien sotaa käsittelevissä ohjelmissa ei ole tiettävästi koskaan kerrottu Ruotsin osuutta natsi-Saksan materiaalisessa ja logistisessa tukemisessa. Ei myöskään Norjan valtaamisen auttamisessa. YLEn monissa toista maailmansotaa käsittelevissä ohjelmissa ei ole tiettävästi koskaan käsitelty Ruotsin osuutta.

Sveitsin osuutta toisessa maailmansodassa on kyllä käsitelty ainakin yhdessä YLEn tv-ohjelmassa 24.8.1997, mutta Sveitsin osa oli paljon vähäisempi eikä se toimittanut sotamateriaalia Saksalle kuten Ruotsi teki. Sveitsille annettu puolueettomuus ei ollut täydellistä, sillä TV-ohjelman mukaan maan pankkeihin talletettiin varastettua omaisuutta. Myöhemmin ulkomaalaiset yritykset ovat käyttäneet hyväkseen maan pankkisalaisuutta verojen kiertämiseen ja omaisuuden piilottamiseen.

Suomen media selvästi jättää kertomatta toisen maailmansodan sotaa käyviä maita tukevien valtioiden osuuden ja suojelee näiden mainetta. Media ei kerro totuutta, vaan päinvastoin pyrkii vaikenemalla kiistämään historiallisia tosiasioita.

Johtopäätös: Median toimitukset, päätoimittajat ainakin, tietävät mistä asioista vaikutusvaltaiset tahot (hallitus ym) eivät halua median kertovan mitään.


Milla Madetoja, Ylen tv-uutiset

Päättäjät sensuurin takana

Sensuurin takana ovat hallitus ja poliittiset puolueet sekä median omistajat. Katso Sotasensuuri.

Sensuuri ja vaietut aiheet eivät olisi mahdollisia ilman lehdistölle ja muulle medialle annettuja ohjeita. Miten nämä ohjeet on annettu ja onko kaikilla päätoimittajilla joku hallituksen antama sensuurilista, kiinnostaa varmasti kaikkia. Tihkuneen tiedon perusteella virastoista ehkä ulkoministeriö käytännössä valvoo lehdistöä, TV:tä ja muuta mediaa. Mikäli näin on, "sensuuriministeriö" saa ohjeensa varmaankin johtavilta poliitikoilta ja puolueilta.

Tiedotusvälineiden vaietuista aiheista päättäminen on niin keskeinen aihe, että se varmasti kiinnostaa kaikkia puolueita. Kok, sdp, kesk, rkp, vas ja vihreät sopivat asiasta keskenään riippumatta siitä ovatko ne kyseisellä hetkellä hallituksessa vai oppositiossa. Loput eduskuntapuolueet kd ja ps ilmeisesti pääosin noudattavat muiden puolueiden sensuuria eivätkä merkitykseltään vähäisissä omissa julkaisuissaan yritä julkaista vaietuista aiheista mitään. Yleisen mielipiteen muodostamisen kannalta kd- ja ps-puolueilla ei ole valtaa juuri ollenkaan, paitsi vähäinen "parlamentaarinen" valta YLEen. YLEä kuitenkin varsinaisesti hallitsevat muut kuusi puoluetta, yhteisellä sensuuri- ja vaikenemisohjelmalla.

Median likainen työ

Kokoomus on jo 1920-luvulla harjoittanut sensuuria lehdistössään sekä herjannut eri tahoja median avulla. (lähde Jussi Teljon kirjoitus lokakuussa 1932, lisää Sensuuri-sivustolla). Osa puolueista on aiemmin ihannoinut totalitaarisia maita (vas: NL) tai valtiojohtoista sosialismia (sdp), ja näissä tiedotusvälineiden hallinta sensuuriohjeineen on olennainen osa yleisen mielipiteen muokkausta.

Suurin vastuu sensuurista on selvästi viidellä puolueella: kokoomus (vaikutusvaltaa elinkeinoelämään ja mediaan), sdp (paljon toimittajia esim. YLEssä), rkp (omistaa mediaa, salaa tietysti, sanoma- tai aikakauslehden lukija ei aavistakaan lukevansa rkp:n propagandaa) ja keskusta (sen sidosryhmät omistavat monia sanomalehtiä). Lisäksi huomattava osa valtamedian toimittajista äänestää vihreitä.

Ulkomaisen mediaomistuksen myötä myös ainakin Ruotsin ja Tanskan hallituksilla on vaikutusvaltaa Suomen median sensuuriin ainakin näiden maiden kansalaisten omistamissa medioissa (MTV3, Historia-lehti, Tieteen kuvalehti).


Linkkejä:

A O Freudenthal -mitalin saajat

Suomen alkuperäisen perustuslain 1. ja 2. luonnos olisi tehnyt Suomesta yksikielisen jo 1920-luvulla. Kielirauhakomitean mietintö vuodelta 1945, kaikki siinä annetut lupaukset rikottu, enemmistön vahingoksi. Lähde Heikki Talan sivut

Kaltio: Arto Pölläsen näkemys Muinais-Suomesta

Englanninkielinen Wikipedia käsittelee joskus aiheita, joita Suomen media sensuroi:
en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_sterilisation_in_Sweden
Ruotsin valtion rotubiologian laitos, Wikipedia

Tutkitut lehdet: Tieteen Kuvalehti Historia (Historia), samanniminen Historia-lehti (lopettanut), Suomen Historia-lehti, Maailman Historia. Nämä järjestelmällisesti sensuroivat tiettyjä historian tapahtumia, joista poliitikot haluavat vaieta.
Pelkästään historian osa-alueita tutkivat lehdet kuten Tekniikan Historia (Talentum) eivät nimensä mukaisesti kerro mitään muista aiheista (tekniikan ulkopuolisista asioista), joten tässä esitetty historian sensuuri ei koske tätä lehteä.


Muita sensuroituja aiheita

Sensuroituja asioita on varmasti paljon muitakin kuin tässä esitetyt. Esimerkiksi ruotsalainen rasismi, jota media esittelee hyvin harvoin eli tämän aiheen sensuuri ei ole täysin sataprosenttista, mutta silti useimmat sanoma- ja aikakauslehdet sekä TV-kanavat eivät käsittele tätä aihetta juuri koskaan. Aiheeseen liittyy Ruotsin yhteiskunnan rankka painostus ja sorto uhreja kohtaan, jotka jotenkin poikkeavat valtaväestöstä. Kirjoja ruotsalaisesta rasismista ilmestyy hyvin harvoin, esimerkiksi Aira Kemiläinen Suomalaiset, outo Pohjolan kansa - rotuteoriat ja kansallinen identiteetti (1993) ja Tapio Tamminen Kansankodin pimeämpi puoli (2015).

Piia Pasanen, Ylen tv-uutiset Jälkimmäinen Tammisen kirja pääsi vuoden tietokirjaehdokkaaksi ja 2.11.2015 puoli 9 tv-uutisissa YLEn uutistenlukija Piia Pasanen (kuvassa) luonnehti sitä sanoin "kertovat .. ruotsalaisesta uusnationalismista". Mistä kirja kertoo ja onko uutistenlukijan luonnehdinta asiallinen, pikemminkin vähättelevä ja harhaanjohtava. Kirjan aihe on selvästi rankempi kuin YLEn uutistenlukija kertoi. Tammisen kirja kertoo synkästä historiasta, esim sivun 82 otsikko Rotubiologian johtava maa.

Pohjois-Ruotsin suomalainen vähemmistö on Euroopan vähemmistöistä varmaankin vaietuin vähemmistö, sillä Suomen media ei käsittele sitä juuri koskaan. Ja sen etnistä vainoamista tiettävästi ei koskaan sitten 1930-luvun muutamien lehtikirjoitusten. Seuraava linkki kertoo asiasta jotain: tuus.weebly.

Median omistus ja sen käskysuhteet ovat myös varsin vähän mediassa käsitelty aihe.

Pääsivu   Tiedotusvälineet   1920-luku   1930-luku   1937 lehti