Pääsivu   Teljo 1935   1930-luku   YLEn arkistosta     Pohjoismaiden adressi 1934 Suomen yliopistoa vastaan - alla


Euroopan Neuvosto ja Suomen poliitikot

Ms Sinikka Hurskainen
Suomen päättäjät käyttävät Euroopan Neuvostoa ja muita ulkomaisia tahoja Suomen sisäpolitiikan jatkeena, aivan samoin kuin Neuvostoliiton aikaan osa eliitistä käytti Neuvostoliiton tiedotusvälineitä suomalaisten painostamiseen.

Operaatio olisi mahdoton ilman sensuuria ja vääristelyä mediassa. Euroopan Neuvoston raportissa mainittiin tunnettu Ruotsin nukke Kimmo Sasi, joka johtaa YLEä. Myös Tarja Halonen on varmasti mukana tässä, tietysti salaa.

Seuraavaa ei moni tiedä, sensuroitu aihe. Tarja Halonen piti puheen ruotsalaiselle yleisölle Maarianhaminassa huhtikuussa 2001, jossa hän sanoi että suomalaisten pitää palvella ruotsalaisia näiden omalla kielellä. Väite loukkaa ihmisoikeuksia ja kansojen tasa-arvoisuuden periaatetta. Pitääkö yhden kansan palvella toista kansaa? Ei! Kansat ovat tasa-arvoisia.

Nelosen uutisissa 13.4.2011 uutistenlukija Satu Sirkiä ja toimittaja Timo Toropainen väittivät Euroopan Neuvoston (EN) antaneen ohjeita Suomen sisäpolitiikan toteuttamiseksi, vain neljä päivää ennen eduskuntavaaleja. Nelosen toimittaja Toropainen toimi Keskustanuorten puheenjohtajana vuosina 1983-87. Euroopan Neuvosto ei voi määrätä jäsenmaittensa sisäpolitiikkaa, se on ohjeita antava elin. Suomen eduskunta hyväksyi Euroopan neuvoston jäsenyyden 18.4.1989 - tällöin ei ollut mediassa mitään puhetta sen poliittisista suosituksista eikä niiden käytöstä Suomen kansan tahtoa vastaan.

Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen järjesti eri puolueiden salaliiton, jotta pakkoruotsista ei keskusteltaisi eduskuntavaaleissa 2011. Euroopan Neuvoston kannanotto on osa tätä. Mukana tässä ovat myös EN:ssa toimivat Suomen ja Ruotsin hallitukset. Marjo Pirilä

Kansalaisille on jäänyt epäselväksi, mikä elin Euroopan Neuvosto on, millaiset henkilöt ovat sitä johtavat ja mitkä ovat heidän motiivinsa.

Euroopan Neuvoston pääsihteeri on norjalainen Thorbjørn Jagland (29.9.2009 -, viisivuotiskausi), joka toimi kansallismielisen Norjan Työväenpuolueen puheenjohtajana vuosina 1992-2002. Syystä tai toisesta Norjan hallitukset ovat tukeneet ruotsalaista ylivaltaa Suomessa. Järjestössä on edustettuna eri maiden poliitikkoja, joita osa kansasta inhoaa. Suomen Sinikka Hurskainen (sdp) on Euroopan Neuvoston parlamentaarisen seuran varapuheenjohtaja.

TV2:n Kaakkois-Suomen uutisten ruutukasvo Marjo Pirilä 27.4.2011 esitteli Sinikka Hurskaisen antamassa pukeutumisohjeita uusille kansanedustajille, mainitsematta Euroopan Neuvostoa. Alueuutisten titteli entinen kansanedustaja (kuva ylhäällä) johtaa harhaan, Hurskainen on eurooppalaisen järjestön vaikutusvaltainen poliitikko. Tiedotusvälineet eivät yleensä mainitse Euroopan Neuvostossa toimivia poliitikkoja. Nelonenkaan ei maininnut yhtään Euroopan Neuvoston poliitikkoa uutisessaan 13.4.2011. Eri sanomalehdet ja TV-kanavat joko levittävät väärää ja puutteellista tietoa Euroopan Neuvostosta (kuten Nelonen) tai vaikenevat järjestöstä ja sen taustoista kokonaan. Suurin osa ei kertonut mitään!

Marjo Pirilä Euroopan Neuvoston eläkeläispoliitikot puuttuvat eri maiden sisäpolitiikkaan, usein maasta itsestään annetun ohjeen perusteella. Tilaustyön oli kirjoittanut englanniksi Rebecca Martin, joka oli kysynyt vain rkp:n ja Kimmo Sasin mielipidettä.

Asian sensuroinnilla Suomen hallitukset varmistavat, että kansa ei pysty ilmaisemaan mielipidettään tähän asiaan lainkaan. Euroopan Neuvosto puuttui 13.4.2011 Suomen vaaleihin ja sisäpolitiikkaan, Suomen kansan itsemääräämisoikeutta räikeästi loukaten.

Aivan samoin kuin Ruotsin hallitukset ovat vuosikymmeniä puuttuneet Suomen sisäisiin asioihin, johtavien puolueiden (kesk, sdp, kok, vas ym) määrättyä asian sensuroitavaksi mediassa.


1934 pohjoismaalaiset vastustivat suomenkielistä yliopistoa

1934 pohjoismaalaiset puuttuivat adressilla Suomen sisäisiin asioihin tavalla, joka pyrki vahingoittamaan Suomen kansallista etua ja toimimaan suomalaisia ylioppilaita vastaan. Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kansallismieliset jättivät adressin vastustaakseen Helsingin yliopiston suomenkielistä opetusta. Suomen kansa tuomitsi jyrkästi näiden sekaantumisen Suomen sisäisiin asioihin. Nämä halusivat päättää suomalaisten puolesta Suomen yliopistoasiasta, selvästi puutteellisin tiedoin ja ilmeisesti rkp:n levittämän väärän tiedon perusteella.

Adressi loukkasi Suomen itsemääräämisoikeutta. Puuttuminen toisen valtion asioihin oli selvää imperialismia, ikään kuin Suomi ei olisi itsenäinen valtio. Myös Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin lehdistöt levittivät asiattomasti suomalaisille vihamielisiä kirjoituksia. Miten yhden maan yliopistoasia voi kuulua ulkomaalaisille, jotka eivät tunne maan asioita ja joilla on saattanut olla rasistinen motiivi vastustaa toisen maan tieteen ja kulttuurin kehitystä?

Mikä oli pohjoismaalaisten motiivi vastustaa suomalaista yliopistoa Suomessa? Todennäköisesti 1800-luvulla Skandinaviaan levinnyt radikaali kansallismielisyys ja rasismi, jota olivat kehittäneet suomalaisia vihanneet Norjan Peter Munch ja Ruotsin August Sohlman. Kansalliskiihko vaikutti siihen, että Norjan ja Ruotsin hallitukset sortivat armotta pohjoisosiensa suomalaista vähemmistöä ja pyrkivät assimiloimaan vähemmistöt valtaväestöön. Norjassa vähemmistöllä ei ole koskaan ollut omakielistä koulua, mutta Länsipohjan suomalaisilla oli suomenkielisiä kouluja vuoteen 1888 saakka, jolloin alkoi hallituksen ruotsalaistamispolitiikka.

Vielä tänä päivänäkin nämä vähemmistöt ovat maittensa ja myös Suomen lehdistössä ns. vaiettu aihe. Eikä kukaan aja heidän etuaan, omakieliset koulut ja kaikki laitokset puuttuvat yhä Norjan ja Pohjois-Ruotsin suomalaisvähemmistöiltä. Mainittakoon, että skandinaavinen rasismi suuntautui suomalaisten lisäksi muitakin kansoja kuten aasialaisia vastaan. Skandinaavisen rasismin keskeinen väite kuului että Tanskan, Norjan ja Ruotsin kansojen oma kulttuuri olisi korkea ja eräillä muilla kansoilla se olisi alhainen tai jopa olematon. Vastustivatko pohjoismaisen adressin allekirjoittajat myös muuta suomalaista korkeakulttuuria? Suomen kansalla on oikeus päättää omista yliopistoistaan ja vaalia suomalaista kulttuuria.


Ulkomaat vaikuttavat

Jenna Rasmus, Oddasat 19.4.2011 Ulkovallat ovat aiemminkin puuttuneet Suomen sisäisiin asioihin: 1950-luvulta vuoteen 1987 Neuvostoliiton tiedotusvälineet pyrkivät ohjaamaan Suomen sisäpolitiikkaa, usein yhteistyössä kotimaisen keskustapuolueen kanssa. Sdp ei ollut hallituksessa vuosina 1958-1966 ulkopoliittisista syistä, siis Neuvostoliiton painostuksesta. Vastaavasti kokoomuslaisia ei ollut hallitusten ministereinä vuosina 1970-1987. Neuvostoliiton epävirallinen liittolainen Keskustapuolue / Maalaisliitto oli hallituksessa jatkuvasti.

Vuoden 2011 eduskuntavaalien suurvoittaja Perussuomalaiset jätettiin hallituksen ulkopuolelle ulkopoliittisista syistä, ainakin Ruotsin ja Norjan painostuksesta, kuten Oddasatin uutislähetys huhtikuulta 2011 todistaa.

Vuonna 2000 Suomen hallitus myönsi kannattavalle ahvenanmaalaiselle varustamolle yli 200 miljoonan markan tuen, täysin perusteettomasti ja ryöstömäisesti. YLEn tv-uutiset julkaisi tukea kannattavan uutisjutun, jossa väitettiin (toisen varustamon) Merenkurkun talviliikenteen olevan tappiollista. Summa pitäisi periä takaisin hallitukseen osallistuneilta puolueilta (sdp kok rkp vih vas), jotka pakottivat YLEn levittämään valheita. Varustamo lahjoitti osan saaliistaan rkp:n säätiölle, joka ei maksa edes veroa.

Perinteisesti rkp on ajanut Ruotsin etua ja Vasemmistoliiton edeltäjä (kommunistit, skdl) Neuvostoliiton etua.


pakkoruotsi.net
Tosiasioita Ruotsista ja Norjasta
Vanhoja vaiettuja asioita: piikkilangalla aidattu Espoon koulu 1908, vanhoja pilapiirroksia, 1918 etninen puhdistus


Pääsivu   Sanomalehdet   Tiedotusvälineet   Kielilaki   Pohjanmaan uutiset   1937 lehti