Pääsivu   Kielilaki   Sanomalehdet   1930-luvun kielilaista

Ruotsinnossopimus

puujalkavitsejä Uutisvuodossa suoltanut Peter Nyman lukee uutisia Maikkarilla SOPIMUS
Sisäasiainministeriön poliisiosasto ja Svenska Finlands Folkting (jäljempänä toimittaja) ovat tänään sopineet seuraavaa:
Yleistä
1. Tämä sopimus koskee poliisilaitosten, poliisin valtakunnallisten yksiköiden ja poliisin lääninjohtojen (jäljempänä toimeksiantaja) viestinnällisen materiaalin kääntämistä suomesta ruotsiksi 1.1.2004 - 31.12.2004 välisenä aikana.
2. Tällä sopimuksella sovitaan erikseen tilattavien käännöstoimeksiantojen tilaus- ja toimitusmenettelystä, hinnoista ja muista ehdoista.

Tilaus- ja toimitusmenettely
3. Toimeksiantajat lähettävät käännöstoimeksiannot toimittajalle pääsääntöisesti sähköpostitse MS Office 2000 version mukaisessa tiedostomuodossa.
4. Toimeksiantaja ilmoittaa sähköpostin saateviestissä tilaajan yhteystiedot ja toimitusosoitteen, toimeksiannon määräajan sekä muut tarpeelliset tiedot. Mikäli toimittaja ei viipymättä muuta ilmoita, toimittajan katsotaan hyväksyneen toimeksiannon suorittamisen tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.
5. Käännetyt tekstit toimitetaan toimeksiantajalle sähköpostitse MS Office 2000 version mukaisessa tiedostomuodossa ellei muuta sovita.

Hinnoittelu ja maksuehdot
6. Laskutusyksikkönä on 1560-merkkinen sivu kohdekielellä sisältäen myös välilyönnit.
7. Sivun hinta on 51 €.
Jokaiseen toimitukseen tulee laskutuslisä 6 €.
Tässä ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
8. Käännös toimitetaan kieliasultaan viimeisteltynä. Hintaan sisältyy oikolukuja yksi toimeksiantajan tarkastajien mahdollisesti tekemien korjausten tekeminen sekä toimitus sähköpostitse tai muulla sovitulla tavalla..
9. Jos toimeksiantajasta johtuvista syistä kääntäminen on suoritettava ilta- tai viikonlopputyönä, hintaa korotetaan 25-50 %:lla. Juhlapyhinä korotus on 100 %. Lisän käyttämisestä sovitaan yhteisesti etukäteen.
10. Maksuehto hyväksyttyä käännöstä ja laskua vastaan 14 pv netto. Mikäli maksu viivästyy toimeksiantajasta johtuvasta syystä peritään viivästymisajalta viivästyskorkona voimassa olevan korkolain mukainen korko. Viivästyskorkoa ei kuitenkaan peritä maksun tapahtuessa seitsemän (7) ensimmäisen maksupäivän kuluessa maksuehdon mukaisesta maksupäivästä lukien. Maksun viivästyessä yli seitsemän (7) päivää lasketaan viivästyskorko maksuehdon mukaisesti määräytyvästä maksupäivästä lukien. Nelosen uutistenlukija Satu Sirkiä, väittää, että Kreikka läpäisi testin

Muuta
11. Tämän sopimuksen mukaisten käännösten tekijänoikeus siirtyy toimeksiantajalle.
12. Toimittajalle lähetetään tarpeellista taustamateriaalia etukäteen siinä määrin kuin se on mahdollista.
13. Sisäasianministeriön poliisiosasto tulee antamaan poliisin yksiköille sisäisen ohjeen käännösten toimittamisesta toimittajalle.
14. Tämän sopimuksen osalta noudatetaan muutoin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE -94). Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta, joista kumpikin sopimuspuoli saa yhden. Helsingissä 3.12.2003

SISÄASIAINMINISTERIÖ
Jukka H ä m ä l ä i n e n

S V E N S K A   F I N L A N D S   F O L K T I N G
Majken L ö f m a n

__


-- Tämä sopimus on vain osa miljoonien rahastusta, jonka vuoksi kaikkia muita valtion palveluita - kouluja, varuskuntia, virastoja, työpaikkoja jne - joudutaan karsimaan! --

Poliitikot ovat valjastaneet Suomen poliisivoimatkin tukemaan rkp:n miljardirahastoja: Folktinget laskuttaa poliisivoimia jokaisen rikosraportin ruotsintamisesta 51 euroa sivulta ja laskutuslisäkin on peräti 6 euroa laskulta.

Yksi ainoa rikos maksaa veronmaksajilta rkp:lle (oletus 10 sivua/raportti) 516 euroa.
- Mitä enemmän rikoksia, sitä enemmän rahaa rkp:lle


Kielilakikomitean jäsenet

Pekka Hallberg (puheenjohtaja) - Maria Kaisa Aula (kesk) - Lars Eriksson (vas) - Irina Krohn (vih) - Henrik Lax (rkp) - Jouni Lehtimäki (kok) - Marita Liljeström - Erik Mickwitz (sdp) - Matti Niemivuo - Pirkko Nuolijärvi (kotus) - Susanna Rahkonen (sdp) - Jukka Sarjala

Pysyvät asiantuntijat: Nanny Granfelt - Mikael Reuter - Markku Tyynilä - Kristina Wikberg - Sten Palmgren - Eero J. Aarnio - Paulina Tallroth - Kristina Beijar
Komitean pysyvistä "asiantuntijoista" suurin osa rkp:stä. Lisäksi joukko muita asiantuntijoita, joista yksi ulkomaalainen, M. Sahlin.

Eero Aarnio, kielilakikomitean asiantuntija
Kielilakikomitean jäsen Maria Kaisa Aula yleni puolisalaisista palveluksistaan lapsiasiavaltuutetuksi, ja esimerkiksi Irina Krohn Elokuvasäätiön johtoon. Aula muuten esiintyy YLEn lähetyksissä vailla mainintoja YLEn hallintoneuvoston jäsenyydestä, joka sekin näyttäisi olevan puolisalainen virka (esim. pääuutisissa 8.3.2007 ei mainittu hallintoneuvostoa Aulan yhteydessä). Palkkio likaisesta työstä on huippuvirka.

Mona Sahlin 16.11.2006, MTV3 7u Suomen kielilaista antoi lausuntonsa myös Ruotsin ministeri Mona Sahlin (16.11.2006, MTV3 7u)

Jos ei lue netistä tiettyjä sivuja, kansalainen, äänestäjä tai puolueiden rivijäsen ei tiedä kielilakiasiasta juuri mitään, diktatuurivaltion sensuurin vuoksi.


Puolisalaisen kielilain perusteella valtioneuvosto asetti 27.5.2004 kieliasiain neuvottelukunnan vuosiksi 2004-2007. Tiedotusvälineet eivät ole kertoneet tästä mitään poliitikkojen painostuksesta.

Neuvottelukunnan sihteerit ovat ratkaisevan tärkeitä, koska he valmistelevat asiat. Kuten kielilakikomiteassakin, kaikki sihteerit ovat ruotsinkielisiä: Paulina Tallroth, Tirsa Forssell ja Maj Grogell-Haimi.

Puheenjohtaja Rauno Saari (sdp)

Kieliasiain komitean jäsenet:
1. Marja Granlund, VM, finanssineuvoja - varalla: Asko Lindqvist, VM
2. Aino-Inkeri Hansson, ylijohtaja, STM - varalla: Viveca Arrhenius, neuvotteleva virkamies, STM
3. Timo Keistinen, johtaja, ylilääkäri, Vaasan sairaanhoitopiiri - varalla: Gustav Wägar, johtava lääkäri, Jorvin sairaala
4. Elina Lehto-Häggroth, Lohjan kaupunginjohtaja - varalla: Stig Östdahl, Kruunupyyn kunnanjohtaja
5. Ulf Lindholm, projektipäällikkö, Suomen kuntaliitto - varalla: Riitta Myllymäki, lakimies, Suomen kuntaliitto
6. Kirsi Lindroos (sdp), pääjohtaja, opetushallitus - varalla: Kristian Slotte, johtaja, opetusministeriö
7. Heikki E.S. Mattila, professori, Lapin yliopisto - varalla: Pia Letto-Vanamo, professori, Helsingin yliopisto
8. Lauri Melander, Helsingin hovioikeuden presidentti - varalla: Raija Toiviainen, valtion syyttäjä, Valtakunnan syyttäjän virasto
9. Pirkko Nuolijärvi, johtaja, Kotus - varalla: Pirjo Hiidenmaa, erikoistutkija, Kotus
10. Kristina Stenman, valtuutettu, Vaasan kaupunki - varalla: Mirjam Kalland, sosiaalialan ruotsinkielinen osaamiskeskus, tj., dosentti
11. Annikki Vanamo-Alho, hallitusneuvos, SM - varalla: Eero Koskenniemi, hallitusneuvos, SM

Paulina Tallroth - Tirsa Forssell - Maj Krogell-Haimi - Puumalainen - Brandt - Aitio

Kieliasiain neuvottelukunnan kaikki jäsenet ovat poliittisesti nimitettyjä virkamiehiä, ruotsalaistamassa Suomen kansaa, jolta palkkansa saavat. Näitä nimiä tuskin mainitaan sanomalehdissä ainakaan ruotsalaistamisasiassa.

Salaisen ruotsalaistamiskomitean Mirjam Kalland mainitaan usein muissa yhteyksissä tiedotusvälineissä. Mirjam Kalland on esiintynyt tv2:n Inhimillisessä tekijässä ja Ajankohtaisen kakkosen erikoislähetyksessä 28.11.2006 eräänlaisessa peiteroolissa. TV1:n Aamu-tv:ssä Mirjam Kallandia haastatteli Anne Helenius 6.5.2009. Myös sanoma- ja aikakauslehdissä haastatellaan Kallandia mainitsematta hänen ruotsalaistamistyöstään mitään.

Tv-kanavat esittävät kuvien henkilöt aina (puolueiden tabuaiheesta johtuen) jossain muussa kuin ruotsalaistajan roolissa.
Elina Lehto, ruotsalaistamisneuvottelukunta M. Kalland, ruotsalaistamisneuvottelukunta Pirjo Hiidenmaa

Näitä poliitikkoja Suomen kansa ei voi valita eikä sille edes kerrota salaisesta komiteasta, joka kuitenkin päättää yhteisistä asioistamme.
Salaiset ohjeet

Löysin netistä, kirjoitettu elokuussa 2008. "Erittäin mielenkiintoista luettavaa."

- Rkp kouluttaa puolueaktiiveja osana koulutusta kirjoittamaan yleisönosastokirjoituksia!
- Rkp:n ministerit puhuvat aivan eri tavoin asioista ruotsinkielisille kuin suomenkielisille. Suomenkielisissä tiedotusvälineissä esiintyvät yleispoliitikkoina, ruotsinkielisessä mediassa vaalivat etujaan, kuten poliitikkojen neuvotteluissakin.
- Rkp:ssä pidetään strategisena seikkana, että toimittajakunnassa on ruotsinkielisten edustus vahva, ehkä 1000 toimittajaa.
- YLE on rkp:lle strateginen kohde ja työkalu, vaikka YLEn laskuja maksaa koko kansa.

- - Myös muut puolueet käyttävät YLEä omaan propagandaansa, muita puolueita ja kansalaisryhmiä vastaan, joskus koko Suomen kansaa vastaan: kielilaki, ulkomaalaisille veronmaksajilta menevä raha jne
Huomautus 2: miten olisi kuluttajansuoja YLEn maksun suhteen, loukkauksista ja sensuurista rahat takaisin? --

Seuraavat alkuperältään epäselvät ja puistattavan häikäilemättömät ohjeet joutuivat nopeasti sensuroitavaksi ruotsalaisten omistamalla Suomi24-palstalla.


PÄÄKONTTORI TIEDOTTAA

Ohjeita kaikille ruotsalaisuuden ystäville:* (ruotsin kielestä suomensi Minor Verba)

Äärimmäisyyslinjasta on nyt keskustelufoorumeilla luovuttava joksikin aikaa ja jätettävä ainakin likaisimmat temput hetkeksi reserviin. Niidenkin aika kyllä tulee vielä.

Kyselyjen mukaan potentiaaliset äänestäjämme eivät ole kokeneet myönteisenä julkisuudessa käytyä keskustelua... Osa kansasta on pitänyt kantojamme avoimen propagandistisina.... Suomalaisten vähättely ja heidän järjestöjensä mustamaalaus ei toimi... On oltava suomalaisten valtaosan kanssa yhtä mieltä - silloinkin kun se on väärässä, jos näin voimme saavuttaa asettamamme päämäärät.

Nimittelyiden, eli pelkistettyjen muutaman ominaisuuden varaan rakennettujen stereotypioiden käyttö on tietenkin osa tätä päivää. Niillä saamme osoitettua sylkykupin.. Suomalaisten toiminnan kyseenalaistaminen ja suoranainen likaaminen eivät kuitenkaan toteuta tarkoituksiaan ellemme samalla kykene saamaan oman asemamme, kantamme ja tavoitteittemme puhtautta hohtamaan selkeästi ja kirkkaasti kaikenlaista suomalaista hämäryyttä vastaan...

.. Saattamalla määrätyt poliittiset toiminnot epäilyttäviksi tai vieläpä rikollisina tekoina rangaistaviksi on mahdollista harjoittaa sensuuria koskematta sananvapauden perusoikeuteen.. Sanomisen vapaudella ei saa olla erityisasemaa, pikemminkin päinvastoin, se kuuluu ensimmäisiin rajoitettaviin voimansa ja tehokkuutensa ansiosta.. On voitava kieltää julkaisemasta sellaisiakin tosiasioita joiden faktuaalisuus tiedetään. On voitava kieltää tiedoiksi nimitetyt epävarmat tai epätäydelliset informaatiot sekä kumpaisiinkin edellisiin kohdistuvat mielipiteet.. On eliminoitava kiihotuksen mahdollisuuskin.


Samasta esitteestä:

*Ruotsalaisuuden edistäjille* (Lainaus)

Joonas Lyytinen vastasi Wikipedian juttujen ruotsalaismielisyydestä (kielilaki ym), Nelonen 2007 Hyökkäävällä, ylimielisellä ja loukkaavalla sävyllä emme pääse eteenpäin. Nykyisessä tilanteessa voi suomalaisten suhteen onnistua vain puhumalla ystävällisesti ja hillitysti. Pureva väittely ei edistä asiaamme, vaan on sille turmioksi. Emmehän halua vaarantaa tulevia vaaleja leimautumalla kiihkoilijoiksi. Äärimmäisyyslinjasta on nyt keskustelufoorumeilla luovuttava joksikin aikaa ja jätettävä ainakin likaisimmat temput hetkeksi reserviin. Niidenkin aika kyllä tulee vielä.

Kyselyjen mukaan potentiaaliset äänestäjämme eivät ole kokeneet myönteisenä julkisuudessa käytyä keskustelua... Osa kansasta on pitänyt kantojamme avoimen propagandistisina... Suomalaisten vähättely ja heidän järjestöjensä mustamaalaus ei toimi.. On oltava suomalaisten valtaosan kanssa yhtä mieltä - silloinkin kun se on väärässä, jos näin voimme saavuttaa asettamamme päämäärät. On vain keksittävä kuinka tämä olisi parhaiten toteutettavissa...

On kehiteltävä informatiivisia tekniikoita, joiden todistusvoimaa vastaan on vaikea suojautua...

Nimittelyiden, eli pelkistettyjen muutaman ominaisuuden varaan rakennettujen stereotypioiden käyttö on tietenkin osa tätä päivää. Niillä saamme osoitettua sylkykupin.. Suomalaisten toiminnan kyseenalaistaminen ja suoranainen likaaminen eivät kuitenkaan toteuta tarkoituksiaan ellemme samalla kykene saamaan oman asemamme, kantamme ja tavoitteittemme puhtautta hohtamaan selkeästi ja kirkkaasti kaikenlaista suomalaista hämäryyttä vastaan...

Kun suomalaisuuden toimijoista ryhdytään uskottelemaan jotakin, johon koko kansan pitäisi uskoa, siitäkin huolimatta että nämä ovat heidän maanmiehiään ja edustavat useimmiten heidän omia kantojaan... on mieliin tehtävän vaikeudesta johtuen käytännöllisintä iskostaa uudestaan ja uudestaan karrikoidun stereotypian varaan rakentuva profiili... Tämä profiili on saatava suomalaisuuden kannattajien myös omaksumaan itsestään...

...On keksittävä asianomaisista henkilöistä tai heidän elämäntavoistaan sellaisia tosiasioita tai niiden puuttuessa totuudeksi kuviteltavia piirteitä, joiden varaan voi sepittää leimatun luonteen. Nämä tiedot on tarjottava sensaatiomaisena paljastuksena, jollaisiin suomalainen yleisö on tutkimusten mukaan mieltynyt....

Yritykset leimata edellä kuvatulla tavalla ovat viime aikoina keskittyneet voimakkaasti fasistiyhteyksien esiintuomiseen... Historiaa on kuitenkin juuri tältä osin äärimmäisen vaarallista käyttää suomalaisten ja heidän järjestöjensä leimaamiseen.... Olemme jo saaneet tuntea nahoissamme kuinka oma uskottavuutemme on päin vastoin alkanut murentua. Doktriiniamme on siksi muutettava radikaalisti...

Ville Mättö valehteli TV2n Uudenmaan uutisissa 2.8.2010: heinäkuun ylin lämpötila ei ollut Mätön väittämä 30,0 C Helsingissä, sillä Uudenmaan sisäosissa oli 33-34 C 28.7.2010 On luotava informaatiota joka on sisältävinään kriittisen asenteen ja joka perustuu harhautetun älyllisen aktiviteetin varaan... Ohjelmatoiminnan kautta on saavutettavissa yleisöjä, jotka saadaan omaksumaan käsitystemme mukaista informatiivista ainesta... olkoon ohjelmatarjonta luonteeltaan tiedottavaa, kasvattavaa, taiteellista, viihteellistä, tai uskonnollista... Voimme kutsua tätä indoktrinaation sijaan taivuttelevaksi viestinnäksi...

Kuinka suhtautua sananvapauteen ja mahdottomuuteen tukahduttaa sen vallitessa kriittiset arviot... Kuinka rajoittaa jo olemassa olevien suomalaisjärjestöjen sananvapautta...?

..Saattamalla määrätyt poliittiset toiminnot epäilyttäviksi tai vieläpä rikollisina tekoina rangaistaviksi on mahdollista harjoittaa sensuuria koskematta sananvapauden perusoikeuteen... Sanomisen vapaudella ei saa olla erityisasemaa, pikemminkin päinvastoin, se kuuluu ensimmäisiin rajoitettaviin voimansa ja tehokkuutensa ansiosta... On voitava kieltää julkaisemasta sellaisiakin tosiasioita joiden faktuaalisuus tiedetään. On voitava kieltää tiedoiksi nimitetyt epävarmat tai epätäydelliset informaatiot sekä kumpaisiinkin edellisiin kohdistuvat mielipiteet... On eliminoitava kiihotuksen mahdollisuuskin.

On luotava ilmapiiri, jonka vallitessa kielipolitiikkaan osallistumisen kynnys kasvaa kansan keskuudessa. On saatava kansalaiset tuntemaan levottomuutta ja epävarmuutta omista mielipiteistään, jolloin osallistumisalttius keskusteluun jää marginaaliseksi...

.. On hyväksyttävä se tosiasia, että on välttämättä päästettävä ääneen myös ihmisiä ja ryhmittymiä, jotka pohjimmiltaan haluavat rajoittaa, kontrolloida ja ohjailla julkista keskustelua. Mielikuva keskustelun avoimuudesta ja vapaudesta on tärkeä...

On kontrolloitava jaettavaa informaatiota... On oleellista etteivät informaation vastaanottajat missään vaiheessa tiedosta miten heihin potentiaalisesti vaikutetaan. Asiat on esitettävä sellaisina, että ne on helppo omaksua. Tarkoituksenmukaisia keinoja ovat tällöin mm. yksinkertaistaminen, pelkistys, toisto ja asioiden esittäminen positiivisia tunteita herättävissä laajemmissa yhteyksissä.

Tärkeää on myös kytkeä omat tavoitteet ja päämäärät tulevaisuuteen ja menestykseen.... Vastakkaisten käsitysten jälkijättöisyys on sen sijaan muistettava jatkuvasti tuoda julki ikään kuin kohteliaasti, mutta samalla kuitenkin lujasti ja määrätietoisesti. Perusteita on tarpeetonta esittää... perustelemiseen lankeaminen saattaa jopa toimia vastoin tavoitteita.Pääsivu   Kielilaki   Sanomalehdet   Tiedotusvälineet   1930-luku   1937 lehti